booking award

... i do pocitu veľkej blaženosti sa vnára telo i duša vo vriacej vode nasýtenej perlivou rozkošou so závanmi vodných prúdov hrajúcich farieb...

a zas ten pocit prežívate keď v žeravý lúč s vôňou dreva sa mení Vaše telo pookrejúc ľadovou vodou tatranskou ...

a nakoniec s uspávankou štebotu tatranského vtáctva snívate sen pokoja vdychujúc vôňu horských borovíc ...

Privátny vstup do Meribel oasis je Vám k dispozícii podľa požiadavky za poplatok 40€ za 2 hodiny.